Pełen profesjonalizm
świadczonych usług

Sprawdź
doświadczenie

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zbierane na salach sądowych oraz podczas udzielanych porad prawnych umożliwia adwokatowi opracowanie taktyki procesowej dostosowanej do potrzeb i sytuacji życiowej Klienta.

rzetelność

Rzetelność

Fachowe działanie adwokata zawsze ukierunkowane na osiągnięcie dla swojego Klienta maksymalnych korzyści przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnych czynników i emocji związanych z procesem.

zaufanie

Zaufanie

Dyskrecja, lojalność wobec Klienta oraz zrozumienie jego potrzeb to podstawa prawidłowej relacji na linii adwokat – Klient.

Adwokat
Michał Dobies

Sprawdź

Mecenas Michał Dobies jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Również w Izbie Adwokackiej w Warszawie ukończył aplikację adwokacką.

Adwokat Michał Dobies jest absolwentem prawniczych stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Poznaj zakres usług

Indywidualne podejście do każdej sprawy

Najczęstsze pytania

Adwokat Michał Dobies wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy chcą w sposób kompleksowy zapoznać się z działalnością prowadzoną przez jego Kancelarię. Teraz jeszcze szybciej znajdziecie Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Lista pytań i odpowiedzi została uszeregowana tematycznie, co pozwala na płynne poruszanie się w niej. Pytania i odpowiedzi dotyczą miejsc, w których adwokat Michał Dobies świadczy usługi, form kontaktu z adwokatem, zasad wykonywania zawodu, organizacji pracy oraz specjalizacji (sprawy rodzinne, sprawy spadkowe, sprawy karne).

Życzę miłej lektury. Zapraszam do kontaktu i współpracy

Adwokat Michał Dobies

Adwokat Michał Dobies podejmuje się prowadzenia spraw sądowych na terenie całej Polski, w tym w szczególności na Mazowszu. Na chwilę obecną Kancelaria posiada dwie siedziby: siedzibę główną przy ul. Chłodnej 22 A w Warszawie oraz Filię w Żurominie przy ul. Wyzwolenia 75. W niniejszych lokalizacjach odbywają się konsultacje z Klientami. W sprawach nagłych i wyjątkowych istnieje możliwość przyjazdu adwokata do Klienta i konsultacji na miejscu.

Mecenas Michał Dobies udziela darmowych porad prawnych w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej. Porady PRO BONO odbywają się wyłącznie w Filii Kancelarii w Żurominie (adwokat Żuromin). Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub e-mail. Adwokat Michał Dobies udziela darmowych porad prawnych w zakresie spraw, w których się specjalizuje (prawo rodzinne – rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, etc.; prawo spadkowe – spadek, testament, zachowek, etc. oraz prawo karne). Ilość miejsc na darmowe porady prawne – ograniczona.

Mając na uwadze najdalej posunięty interes Klienta oraz najwyższą staranność świadczonych usług mecenas Michał Dobies udziela porad prawnych wyłącznie podczas konsultacji osobistej. Porady odbywają się w Warszawie – kancelaria adwokacka Warszawa – ul. Chłodna 22 A lok.9/10 lub w Żurominie – kancelaria adwokacka Żuromin – ul. Wyzwolenia 75. Celem umówienia porady prawnej zapraszam do skorzystania z zakładki KONTAKT lub proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mail.

Tak, tajemnica adwokacka to podstawa zawodu adwokata. Jest to również gwarancja prawidłowego wykonania zlecenia. Klient ma pewność, że informacje powierzone przez niego adwokatowi nie dotrą do nieuprawnionych osób. Dyskrecja jest wpisana w zawód adwokata. Z tajemnicą adwokacką i warunkiem dyskrecji wiąże się udzielanie porad prawnych, które winny się odbywać w gabinecie do tego przystosowanym. Kancelaria dysponuje dwoma lokalami: siedzibą główną w Warszawie – kancelaria adwokacka Warszawa – ul. Chłodna 22 A lok. 9/10 oraz Filią w Żurominie – kancelaria adwokacka Żuromin – ul Wyzwolenia 75, które gwarantują komfort i prawidłowość przeprowadzanych konsultacji.

Cena każdego zlecenia jest inna, wynika to z różnorodności sprawy, jej skomplikowania i miejsca świadczonych usług. Koszt sprawy można określić po rozmowie z Klientem i wstępnej analizie sprawy. Celem konsultacji, omówienia sprawy, opracowania taktyki procesowej i powierzenia zlecenia adwokatowi zapraszam do odwiedzenia biura w Warszawie – kancelaria adwokacka Warszawa – ul. Chłodna 22 A lok. 9/10 lub biura w Żurominie – kancelaria adwokacka Żuromin – ul. Wyzwolenia 75.

Nie, adwokat nie może zawrzeć umowy z Klientem, która uaktualniałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy dopiero w przypadku wygrania sprawy. Honorarium adwokata nie może być uzależnione wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy.

Sprawy sądowe o orzeczenie rozwodu związku małżeńskiego to specjalizacja mecenasa Michała Dobiesa. Adwokat prowadzi sprawy o rozwód nie tylko w Warszawie, ale i w innych miastach, m.in. w Płocku, Łodzi czy Bydgoszczy. Michał Dobies – adwokat rozwodowy Warszawa radzi: Decyzja o zainicjowaniu sprawy o rozwód winna być dogłębnie przemyślana, winna być decyzją ostateczną, potwierdzeniem, że nie ma możliwości na reaktywację związku małżeńskiego.

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Radzi Michał Dobies – adwokat, rozwód (Warszawa, Bydgoszcz, Łódź czy inne miasto w Polsce, w którym ma siedzibę sąd okręgowy) otrzymać możemy tylko poprzez wydanie wyroku przez sąd okręgowy. Z moich doświadczeń zawodowych wynika, że sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie może trwać nawet 2-3 lata (od chwili zainicjowania sprawy do wydania prawomocnego wyroku przez sąd odwoławczy). Wszystko bowiem zależy od skomplikowania sprawy, ilości wpływu spraw do danego sądu oraz jeszcze kilku czynników. W przypadku sprawy o rozwód bez orzekania o winie termin ten jest krótszy. Michał Dobies – adwokat rozwodowy Warszawa radzi: Inicjując sprawę rozwodową należy zastanowić się na czym nam w pierwszej kolejności zależy tj. czy na wyroku z orzeczeniem o winie czy na szybkim uzyskaniu rozwodu. Każdy z powyższych wyborów niesie za sobą konsekwencje, nie tylko co do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, ale także konsekwencje w sferze emocjonalnej, sferze finansowej, ale także związane z długością procesu.

Jeżeli ostatnio małżonkowie zamieszkiwali wspólnie w okręgu warszawskim i w chwili wytaczania powództwa o rozwód, chociaż jeden z małżonków w okręgu tym zamieszkuje, właściwym miejscowo będzie sąd w Warszawie. Jeżeli żaden z małżonków nie mieszka ani w Warszawie, ani w okręgu Warszawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Po pierwsze, należy zgromadzić materiał dowodowy (dokumenty, paragony, zdjęcia, świadków i wszystko to, co według nas ma istotne znaczenie dla sprawy). Po drugie, rekomenduję konsultację z adwokatem. Sprawy o rozwód, alimenty, kontakty, podział majątku wspólnego czy ustanowienie rozdzielności majątkowej to sprawy o dużym bagażu emocjonalnym. Pomoc prawnika i świeże spojrzenie osoby trzeciej na sprawę jest nieocenione. Co więcej, należy mieć na uwadze czas prowadzenia sprawy. Michał Dobies – adwokat rozwodowy Warszawa radzi: W przypadku chęci uzyskania orzeczenia rozwodu ze stwierdzeniem winy, warto uzbroić się w cierpliwość. Nie należy liczyć, że w takim wypadku sprawa zakończy się na jednym terminie. Wpływ na to ma nie tylko niejednokrotnie skomplikowana materia sprawy, ale również ilość dowodów, o których przeprowadzenie wnioskują strony. O tym, ile trwają sprawy rozwodowe w Warszawie i innych miastach, zostało wskazane powyżej.

Jak radzi Michał Dobies – adwokat, rozwód nie jest jedynym wyjściem. Jeżeli jest choćby cień nadziei na naprawę małżeństwa, należy zastanowić się nad terapią małżeńską, ewentualnie orzeczeniem separacji.

Trafiłeś pod właściwy adres, adwokat Michał Dobies zajmuje się prowadzeniem spraw o obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Mecenas Michał Dobies prowadzi sprawy nie tylko w Warszawie, ale również na terenie całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

Z moich doświadczeń jako prawnika, w okręgu warszawskim i pozawarszawskim wynika, że sprawy o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, zwolnienie się z obowiązku alimentacyjnego trwają od kilku do kilkunastu miesięcy. Niemniej jednak nie jest to regułą. Wszystko bowiem zależy od wielu czynników, na które czasem nie mamy wpływu np. obłożenie sprawami danego sądu.

Generalnie istnieje taka możliwość. Wszystko zależy od materiału dowodowego i sytuacji, która jest podstawą takiego żądania. O obowiązku alimentacyjnym pisałem w jednym z artykułów na blogu. Zapraszam do lektury. Niemniej jednak dla oceny sytuacji, czy późniejszego zwiększenia szans na powodzenie sprawy, rekomenduję konsultację z adwokatem rozwodowym – specjalizującym się sprawach alimentacyjnych i sprawach rozwodowych.

Rozwody odbywają się zawsze w sądzie okręgowym. W Warszawie sprawy o rozwód należą do właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie albo Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Sprawy o alimenty rozpatrują na ogół sądy rejonowe (wyjątek: jeżeli alimenty są regulowane w postępowaniu o rozwód/separację wtedy właściwy jest sąd okręgowy).

Oczywiście, mecenas Michał Dobies podejmuje się prowadzenia spraw przed Sądem Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie na ul. Poligonowej 3 w Warszawie. Sąd ten jest instancją odwoławczą dla wybranych sądów rejonowych oraz sądem pierwszej instancji w wybranych sprawach. Jeżeli szukacie Państwo adwokata od rozwodów na Pradze w Warszawie i trafiliście na stronę naszej Kancelarii, jesteście Państwo w dobrych rękach. Adwokat Michał Dobies specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym sprawach rozwodowych. Zapraszamy do kontaktu.

Oczywiście, adwokat Michał Dobies działa m.in. w Mławie – adwokat Mława, Sierpcu – adwokat Sierpc, Płocku – adwokat Płock, Rypinie – adwokat Rypin, Lidzbarku – adwokat Lidzbark, Działdowie – adwokat Działdowo, Ciechanowie – adwokat Ciechanów, Płońsku – adwokat Płońsk. Zapraszamy do kontaktu.

Oczywiście, adwokat Michał Dobies podejmuje się prowadzenia spraw w całej Polsce. Z uwagi na siedzibę główną Kancelarii – Warszawa (adwokat Warszawa) szereg spraw prowadzi w sądach w Warszawie oraz okolicach m.in. w Piasecznie – adwokat Piaseczno, Pruszkowie – adwokat Pruszków, Wołominie – adwokat Wołomin, Otwocku – adwokat Otwock, Legionowie – adwokat Legionowo, Grodzisku Mazowieckim – adwokat Grodzisk Mazowiecki czy Nowym Dworze Mazowieckim – adwokat Nowy Dwór Mazowiecki. Zapraszamy do kontaktu.

W Warszawie funkcjonują dwa sądy okręgowe, które są II. instancją dla różnych sądów rejonowych. Dla sądu rejonowego w Piasecznie właściwą instancją odwoławczą jest Sąd Okręgowy w Warszawie, zaś dla sądu rejonowego w Wołominie instancją odwoławczą jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie. Michał Dobies – adwokat w Piasecznie/adwokat w Wołominie prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, karnego, spadkowego i cywilnego. Zapraszamy do kontaktu.

Dla sądu rejonowego w Sierpcu, jak i sądu rejonowego w Mławie instancją odwoławczą jest sąd okręgowy w Płocku. Michał Dobies – adwokat Sierpc / adwokat Mława – świadczy usługi prawne w całej Polsce, w tym również w miastach sąsiednich do Żuromina tj. w Sierpcu, Płońsku, Mławie, Działdowie, Rypinie, Ciechanowie i Płocku (adwokat Płock). Celem powierzenia prowadzenia sprawy lub konsultacji prawnej zapraszamy do kontaktu.

Dla sądu rejonowego w Działdowie instancją odwoławczą jest sąd okręgowy w Elblągu. Michał Dobies – adwokat w Działdowie radzi: Przed skierowaniem pozwu do sądu warto upewnić się, który sąd jest właściwy miejscowo i rzeczowo dla rozpoznania danej sprawy. W tym celu warto skonsultować się z prawnikiem. 

Kwestia wyboru pełnomocnika procesowego jest indywidualną sprawą Klienta. Niemniej jednak często zdarza się tak, że adwokat który reprezentował danego Klienta w sprawie rozwodowej, reprezentuje go we wszystkich sprawach rodzinnych, a nawet i karnych. Radzi Michał Dobies – adwokat: Rozwód niejednokrotnie jest sprawą wyjściową do innych późniejszych spraw np. o podział majątku wspólnego. W związku z tym prawnik, który reprezentował stronę w sprawie o orzeczenie rozwodu związku małżeńskiego zna już sytuację Klienta, nie musi się na nowo wdrażać, zapoznawać z aktami sprawy, dokumentami, etc., co ma oczywisty wpływ na wybór pełnomocnika w innych sprawach.

Oczywiście, istnieje taka możliwość. Mecenas Michał Dobies ma świadomość różnorakich sytuacji życiowych wymagających interwencji natychmiast. Wie również, że nie każdy pracuje w standardowym trybie – od poniedziałku do piątku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, możliwe jest umówienie się na poradę poza godzinami pracy Kancelarii (patrz: kancelaria prawna Warszawa, kancelaria prawna Żuromin) i w dni, w które standardowo Kancelaria jest nieczynna.

Celem umówienia konsultacji osobistej, zapraszam do kontaktu:

  •  telefonicznego pod numerem telefonu: 791-571-605,
  •  e-mailowego: kancelaria@dobies-adwokat.pl lub
  •  poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www. w zakładce KONTAKT.

Można również umówić się na konsultację osobiście w biurze – kancelaria prawna Warszawa ul. Chłodna 22 A lok. 9/10 lub kancelaria prawna Żuromin ul. Wyzwolenia 75. Niemniej jednak w takiej sytuacji proszę o wcześniejszy kontakt przez jeden z powyższych sposobów, gdyż z uwagi na specyfikę zawodu, nie jest możliwe, abym codziennie był obecny w biurze.

Aktualności
i komentarze prawne

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa – wprowadzenie Zawierając związek małżeński dzielimy się z Drugą Połówką tym co najlepsze – naszym…

Czytaj dalej

Alimenty na dziecko z poprzedniego małżeństwa...

Alimenty na dziecko z poprzedniego małżeństwa - wprowadzenie Wielokrotnie zdarza się, że małżonkowie po uzyskaniu rozwodu zakładają nowe rodziny z…

Czytaj dalej

Testament ustny – kiedy i w jakich okolicznościach...

Testament ustny - wprowadzenie Wypowiadając słowo „testament”, każdy z nas ma pewne skojarzenia z dziedziczeniem. Przychodzi nam na myśl ,,spadek",…

Czytaj dalej
prostokąt