Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

kalendarz  28 lutego 2023  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wprowadzenie

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Wyrok – kara pozbawienia wolności i co teraz? W oczekiwaniu na wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym skazany zastanawia się, czy może jeszcze coś zrobić, aby polepszyć swoją sytuację życiową. Czy istnieje możliwość „uniknięcia więzienia”? Jedną z możliwości jest odbycie kary pozbawienia wolności na wolności w systemie dozoru elektronicznego. Do chwili rozpoznania przez sąd okręgowy wniosku o SDE warto zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku o tzw. bransoletkę.

 

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 9 § 4 k.k.w. złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd właściwy do rozpoznania wniosku, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej. Szczególnie uzasadnione wypadki dla każdego skazanego będą interpretowane inaczej, indywidualnie. Mogą bowiem dotyczyć jego sytuacji życiowej, sytuacji rodzinnej lub zawodowej. O tym czy w danej sprawie zaistnieje „szczególnie uzasadniony wypadek” decyduje każdorazowo sąd rozpoznający nasz wniosek. Do wniosku o wstrzymanie kary pozbawienia wolności warto załączyć dokumentację np. medyczną, zawodową lub inną przemawiającą za tym, aby za zasadne sąd uznał nasze argumenty.

 

 

„Wstrzymanie wykonania wyroku może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy ujawnią się okoliczności świadczące o tym, że bezzwłoczne podjęcie czynności wykonawczych pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego.” [postanowienie SN z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt V KK 218/12]

 

„Przyczyną dla której możliwe jest zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania orzeczenia, a tym samym odstąpienie od domniemania prawidłowości prawomocnego wyroku, są nieodwracalnie niekorzystne dla skazanego skutki, które mogą wystąpić w sytuacji, gdy orzeczenie jest lub ma być wykonane.” [postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. akt II KK 3/09]

 

 

Uzasadnienie i odwołanie od decyzji sądu

Odmowa wstrzymania wykonania orzeczenia nie wymaga uzasadnienia. Skazany nie ma możliwości złożenia odwołania (zażalenia) na decyzję sądu. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności należy złożyć do sądu I instancji do wydziału wykonawczego lub zawrzeć taki wniosek we wniosku o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności nie podlega opłacie.

 

 

 

Jeżeli jest prowadzone wobec Ciebie postępowanie w prokuraturze, próbujesz uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sprawy sądowej, potrzebujesz profesjonalnej pomocy adwokata – zapraszamy do kontaktu. Wnioskując o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego warto zastanowić się nad wnioskiem o wstrzymanie kary – warto skonsultować to z adwokatem zajmującym się prawem karnym. Adwokat Michał Dobies specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, rodzinnych i spadkowych. Zapraszamy do siedziby głównej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie lub Filii Kancelarii Adwokackiej w Żurominie.

 

 

 

Adwokat Białołęka, Adwokat Bielany, Adwokat Bemowo, Adwokat Ochota, Adwokat Mokotów, Adwokat Targówek, Adwokat Ursynów, Adwokat Centrum, Adwokat Żoliborz, Adwokat Wola, Adwokat Wilanów, Adwokat Praga Południe, Adwokat Praga Północ, Adwokat Targówek

Zobacz również

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Dnia 14 marca 2024 roku weszła w życie…

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - wprowadzenie Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.…

Czytaj dalej

Zniesławienie a zniewaga

Zniesławienie a zniewaga - wprowadzenie Zniesławienie a zniewaga. W życiu codziennym zdarza nam się używać sformułowań, że ktoś nas znieważył,…

Czytaj dalej