prostokąt

Prawo
karne

Dewiza

Zawsze na korzyść oskarżonego

Prawo karne:

 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:
  • zabójstwo,
  • nieumyślne spowodowanie śmierci,
  • ciężki uszczerbek na zdrowiu,
  • uszkodzenie ciała,
  • bójka i pobicie;
 • sprawy dotyczące przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
  • spowodowanie wypadku,
  • jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających,
  • jazda bez uprawnień;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wolności:
  • groźby karalne,
  • uporczywe nękanie,
  • naruszenie miru domowego;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności:
  • gwałt i inne czynności seksualne,
  • obcowanie płciowe z małoletnim,
  • pornografia;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece:
  • bigamia,
  • znęcanie się,
  • rozpijanie małoletniego,
  • uchylanie się od regulowania alimentów;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej:
  • zniesławienie,
  • zniewaga,
  • naruszenie nietykalności cielesnej;
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko mieniu:
  • kradzież, kradzież z włamaniem,
  • rozbój, kradzież rozbójnicza,
  • oszustwo,
  • paserstwo;
 • sprawy dotyczące przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
 • sprawy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej;
 • sprawy dotyczące przestępstw napaści na funkcjonariusza publicznego;
 • sprawy dotyczące przestępstw przekupstwa, płatnej protekcji, nadużycia funkcji;
 • sprawy dotyczące przestępstw związanych z fałszerstwem;
 • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • sprawy dotyczące przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy dotyczące odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Umów się na konsultację

Gwarantuję indywidualne podejście do każdej sprawy

Poznaj zakres usług

Zobacz również

prostokąt