google grafika
prostokąt

Prawo
karne

Dewiza

Zawsze na korzyść oskarżonego

Prawo karne:

 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:
  • zabójstwo
  • nieumyślne spowodowanie śmierci
  • ciężki uszczerbek na zdrowiu
  • uszkodzenie ciała
  • bójka i pobicie
 • sprawy dotyczące przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
  • spowodowanie wypadku
  • jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających
  • jazda bez uprawnień
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wolności:
  • groźby karalne
  • uporczywe nękanie
  • naruszenie miru domowego
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności:
  • gwałt i inne czynności seksualne
  • obcowanie płciowe z małoletnim
  • pornografia
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece:
  • bigamia
  • znęcanie się
  • rozpijanie małoletniego
  • uchylanie się od regulowania alimentów
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej:
  • zniesławienie
  • zniewaga
  • naruszenie nietykalności cielesnej
 • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko mieniu:
  • kradzież, kradzież z włamaniem
  • rozbój, kradzież rozbójnicza
  • oszustwo
  • paserstwo
 • sprawy dotyczące przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami
 • sprawy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej
 • sprawy dotyczące przestępstw napaści na funkcjonariusza publicznego
 • sprawy dotyczące przestępstw przekupstwa, płatnej protekcji, nadużycia funkcji
 • sprawy dotyczące przestępstw związanych z fałszerstwem
 • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawy dotyczące przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy dotyczące odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Umów się na konsultację

Gwarantuję indywidualne podejście do każdej sprawy

Poznaj zakres usług

Zobacz również

prostokąt