Orzeczenie rozwodu, przesłanka pozytywna rozwodu – czyli co musi zaistnieć, aby dostać rozwód?

kalendarz  21 października 2019  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Orzeczenie rozwodu – właściwość sądu

Orzeczenie rozwodu jest jedną z możliwości ustania małżeństwa. Wyrok rozwodowy wydaje zawsze sąd, po przeprowadzeniu rozprawy. Właściwym rzeczowo jest zawsze sąd okręgowy. Sądem miejscowo właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Przez orzeczenie rozwodu, małżonkowie w świetle prawa stają się dla siebie obcymi ludźmi. Nie dziedziczą po sobie z ustawy. Stają się osobami stanu wolnego. Nie są również zobowiązani wobec siebie do wzajemnej pomocy chyba, że co innego wynika z wyroku (np. zasądzono alimenty na byłego małżonka). Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej.

Aby sąd mógł orzec rozwód konieczne jest spełnienie kilku wymogów zwanych przesłankami. Konieczne jest zaistnienie przesłanki pozytywnej oraz nieistnienie przesłanek negatywnych – o czym będzie mowa w kolejnym artykule.

 

Przesłanka pozytywna orzeczenia rozwodu – zupełny i trwały rozkład pożycia

Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Zupełny rozkład pożycia ma miejsce wtedy, gdy żadna z więzi łączących małżonków (duchowa, fizyczna i gospodarcza) nie łączy małżonków. Jest to ogólna zasada, niemniej jednak każda sytuacja stron rozpatrywana jest przez sąd indywidualnie, o czym poniżej.

 

3 więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza

  • duchowa – najprościej rzecz ujmując jest to uczucie żywione do drugiego małżonka;
  • fizyczna – współżycie fizyczne z małżonkiem;
  • gospodarcza – wspólne zaciąganie zobowiązań, wydatkowanie wspólnych pieniędzy (m.in. wspólne opłacanie rachunków, dokonywanie wspólnych zakupów żywności, opłacanie ze wspólnej kasy wyjazdów wypoczynkowych, wspólne zamieszkiwanie, wspólne przygotowywanie posiłków i ich wspólne spożywanie)

 

2 z 3 więzi istnieją nadal. Czy sąd orzeknie rozwód?

  • Od wskazanej na wstępie zasady nieistnienia żadnej z więzi są wyjątki. Dla przykładu – gdy z przyczyn niezależnych jeden z małżonków nie jest w stanie współżyć fizycznie np. ze względu na swój stan zdrowia, a więź duchowa i gospodarcza trwają nadal. W takiej sytuacji o zupełnym rozkładzie pożycia mowy być nie może.
  • Idąc dalej – między małżonkami wygasło uczucie, nie współżyją fizycznie, ale zamieszkują nadal razem. W takim wypadku sąd może stwierdzić zupełny rozkład pożycia, bowiem wspólne zamieszkiwanie może być spowodowane przyczynami natury obiektywnej, np. brakiem możliwości znalezienia nowego lokalu mieszkalnego.

Trwały rozkład pożycia ma miejsce wtedy, gdy żadnej z powyższych więzi nie da się reaktywować tj. minął już stosunkowo długi czas, żeby można było reaktywować związek, nie ma szans na powrót małżonków do wspólnego pożycia.

 

Pobraliśmy się z mężem około rok temu. Od kilku miesięcy nie układa nam się, ślub był błędem. Nie kocham męża, nie chcemy być już ze sobą. Czy mimo krótkiego stażu małżeństwa otrzymam rozwód?

Każdą sprawę sąd rozpatruje indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności. Sam staż małżeństwa – w tym wypadku krótki – nie przesądza o oddaleniu powództwa. Co więcej, o oddaleniu powództwa nie przesądza również stosunkowo krótki okres rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeżeli rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały oraz nie występuje żadna z przesłanek negatywnych rozwodu (art. 56 § 2 i 3 k.r.o.) nie widzę podstaw, aby sąd oddalił powództwo o rozwód.

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czym różni się rozwód od unieważnienia małżeństwa – zapraszam do zapoznania się z niniejszym artykułem.

 

Chcesz wystąpić z pozwem rozwodowym, ale nie wiesz jak? Potrzebujesz adwokata rozwodowego? Czeka Cię trudny rozwód i potrzebujesz profesjonalnej pomocy. Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Dobies świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz również

Jak wygrać rozwód?

Jak wygrać rozwód? Każdy z nas inaczej interpretuje słowo „wygrać” w odniesieniu do sprawy o rozwód. Dla jednych „wygrać rozwód”…

Czytaj dalej

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami - wprowadzenie Kontakty dziadków z wnukami. W życiu zdarza się, że rozwód między małżonkami posiadającymi wspólne…

Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest? Rodzicielski plan wychowawczy. Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej w sprawach rozwodowych otrzymuję od Klienta szereg…

Czytaj dalej