google grafika
prostokąt

Strona głównaAdwokat rozwód Warszawa

Adwokat rozwód Warszawa

Sprawa o rozwód z adwokatem czy bez?

Adwokat rozwodowy w Warszawie, czyli kto taki? Niejednokrotnie stajemy przed pytaniem: „Zwrócić się o pomoc do profesjonalisty czyli adwokata od rozwodów, który poprowadziłby naszą sprawę o rozwód w sądzie, czy walczyć samemu – w pojedynkę?” Na te pytanie nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Każda sprawa rozwodowa jest inna, każda sytuacja życiowa małżonka jest inna. Warto jednak mieć na uwadze, że oprócz samego orzeczenia rozwodu, sąd okręgowy rozstrzyga o kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi małżonków, tzn.: rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi – o tym, z którym z rodziców dziecko będzie zamieszkiwało po rozwodzie; o alimentach dla dziecka; oraz o kontaktach rodzica z dzieckiem po rozwodzie.

Z prostej na pierwszy rzut oka – jednowątkowej sprawy, sprawa rozwodowa rozrasta się na kilka „podspraw”. W związku, z czym faktycznie warto zastanowić się, czy sami sobie z tym poradzimy. Czy jednak lepiej udać się do adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, celem poprowadzenia przez niego sprawy? Wybór zawsze należy do klienta.

 

Czy adwokat od spraw rodzinnych jest potrzebny?

Należy wskazać kilka standardowych sytuacji, kiedy klient zwraca się o pomoc do adwokata rozwodowego:

 • Po pierwsze, jeżeli drugi małżonek opieszale inicjuje sprawę rozwodową, odwleka złożenie do sądu pisma inicjującego sprawę, jakim jest pozew rozwodowy.
 • Po drugie – małżonek nie wyraża zgody na rozwód.
 • Po trzecie – kiedy małżonek wnosi o orzeczenie rozwodu z rozstrzygnięciem o winie.
 • Po czwarte – kiedy ze związku małżeńskiego pochodzą małoletnie dzieci.
 • Po piąte – jeżeli małżonkowi, w ocenie klienta, należy ograniczyć władzę rodzicielską nad dzieckiem.
 • Po szóste – kiedy małżonkowie nie potrafią porozumieć się w kwestii kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na dzieci po rozwodzie.

Jako adwokat rodzinny w Warszawie prowadzę sprawy rozwodowe w Warszawie oraz w innych miastach Polski. Zasadą jest, że sprawy o rozwód rozpoznają sądy okręgowe.  W stolicy jest to Sąd Okręgowy w Warszawie lub Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie. Sprawę o rozwód zawsze rozpoczyna pozew rozwodowy, kończy zaś wyrok rozwodowy.

 

Dobry adwokat od rozwodów w Warszawie, czyli jaki?

Specjalizacja, specjalizacja i jeszcze raz specjalizacja. Każdy z nas słyszał pewnie o zasadzie: „Jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego”. Nie ma adwokatów wszechwiedzących. Nie ma  też adwokatów, którzy w wielu dziedzinach prawa są tak samo biegli. Każdy z prawników posiada swoją specjalizację, którą rozwija. Pogłębia i aktualizuje wiedzę, uczestniczy w szkoleniach oraz praktykuje daną dziedzinę. Wobec niniejszego warto skonsultować się z adwokatem rozwodowym, który poświęca swój czas i pieniądze na edukację w kierunku prawa rodzinnego.

Kolejna kwestia to – zaufanie. Prawnik powinien zdobyć nasze zaufanie. To jemu powierzamy swoje tajemnice i obawy związane z rozwodem. To on musi być dla nas podporą psychologiczną na rozprawie sądowej. Prawdziwe zaufanie to podstawa współpracy między klientem a adwokatem.

Inną ważną kwestią jest zaangażowanie i poświęcony czas. Adwokat od prawa rodzinnego w Warszawie powinien poświęcić nam czas na wysłuchanie naszej sytuacji, często dynamicznej, a co za tym idzie, doradzić zachowanie czy działanie. Winien tym samym kontrolować bieg naszej sprawy rozwodowej w sądzie i na bieżąco o wszystkim nas informować.

 

Wielu adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym – którego wybrać?

Oprócz powyższych wskazówek pomocne na pewno będą opinie o danym prawniku, czy polecenia tzw. pocztą pantoflową. Łatwiej jest nam udać się do znajomego adwokata rodzinnego, poleconego przez znajomych, którym pomagał przy sprawie rodzinnej. Jako pełnomocnik procesowy specjalizuję się między innymi w prawie rodzinnym. W sposób profesjonalny i co bardzo istotne – indywidualny podchodzę do sprawy każdego Klienta.

Doświadczenie zawodowe zdobyte dotychczas przez adwokata, szkolenia, w których prawnik uczestniczy, dają gwarancję sumiennego prowadzenia sprawy oraz zaangażowania w problem klienta. Warto również zwrócić uwagę na to, co adwokat rozwodowy nam zagwarantuje – żaden z adwokatów nie powinien dawać klientowi 100% gwarancji danego rozstrzygnięcia. Jest to bowiem obiektywnie niemożliwie, albowiem orzeczenia wydają sądy na podstawie całości zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Rzetelny adwokat od rozwodów powinien z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem wypowiedzieć się odnośnie danego rozstrzygnięcia, czy szans na uzyskanie żądanego przez klienta rozstrzygnięcia. Nie może jednak dać gwarancji załatwienia sprawy w pełni, w żądany przez klienta sposób.

 

 

Kancelaria adwokacka od spraw rodzinnych w Warszawie pomoże każdemu klientowi przejść przez sprawę rozwodową w sposób prostszy i mniej wyczerpujący emocjonalnie. Adwokat od spraw rodzinnych w Warszawie to nie tylko pomoc merytoryczna, ale wsparcie podczas całego procesu rozwodowego. Bagaż emocji, jaki niesie ze sobą klient w sprawie o rozwód, pisma procesowe, jakimi jest m.in. pozew rozwodowy, apelacja (odwołanie od wyroku rozwodowego), wnioski i zażalenia zostawmy profesjonalistom. To oni wiedzą, w jaki sposób właściwie je zredagować.

Oprócz prowadzenia rozwodu, czyli sprawy, w której sąd reguluje relacje na linii małżonek – małżonek oraz rodzic – dziecko, adwokat od spraw rodzinnych doradzi w innych sprawach rodzinnych o:

 • rozdzielność majątkową
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów z dziećmi, jak i zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie alimentów na dziecko (podwyższenie alimentów na dziecko lub obniżenie alimentów na dziecko zasądzonych wcześniejszym wyrokiem rozwodowym)

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym: o rozwód, separację, alimenty na dzieci, kontakty z dziećmi, rozdzielność majątkową, czy podział majątku wspólnego małżonków.

 

 

Najczęstsze pytania w sprawie o rozwód

 

1. Ile trwa sprawa o rozwód w Warszawie?

– Sprawa o rozwód w Warszawie może potrwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Wszystko bowiem zależy od specyfiki sprawy. Jeżeli sprawa dotyczy małżeństwa, które chce uzyskać rozwód w Warszawie bez orzekania o winie i są co do tego zgodni – sprawa rozwodowa może zakończyć się na jednej rozprawie sądowej. W przypadku kiedy, choć jeden z małżonków zdecyduje się na dochodzenie rozstrzygnięcia sprawy z winą tj. rozwód z orzeczeniem o winie, sprawa na pewno się wydłuży, albowiem sąd będzie prowadził obszerne postępowanie dowodowe w zakresie winy danego małżonka za rozpad małżeństwa.

 

2. Rozwód w Warszawie kiedy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci – ile trwa sprawa o rozwód w takim wypadku?

– Sprawa o rozwód w Warszawie, jak również w innych miastach Polski może znacznie się wydłużyć,  bez względu na to czy któreś z małżonków będzie dochodziło rozstrzygnięcia o winie w rozwodzie, jeżeli z małżeństwa pochodzą wspólne małoletnie dzieci. W takim wypadku, oprócz rozwodu, sąd rozpoznający sprawę będzie rozstrzygał o kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kwestii miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie, o wysokości alimentów na dzieci, jak również rodzaju i częstotliwości kontaktów rodzica z dzieckiem. Niejednokrotnie w takim wypadku sąd prowadzi obszerne postępowanie dowodowe, m.in. dopuszczając dowód z zeznań świadków, opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów czy wywiadu kuratora sądowego. Oczywiście, istnieją sprawy kiedy małżonkowie osiągnęli porozumienie co do wszystkich kwestii związanych z małoletnimi dziećmi Stron i sąd może zakończyć sprawę o rozwód na pierwszej rozprawie, niestety są one rzadkością.

 

3. Ile kosztuje rozwód w Warszawie? 

– Pytając, ile kosztuje przeprowadzenie rozwodu, musimy wiedzieć o trzech rodzajach kosztów:

 • pierwsze – to koszty reprezentacji w sądzie, są to koszty indywidualnie ustalane z adwokatem. Honorarium adwokata od rozwodu będzie zależne m.in. od skomplikowania sprawy. Jest to koszt największy z trzech wyszczególnionych przeze mnie kosztów
 • drugie – koszty sądowe, w których skład wchodzi opłata sądowa od pozwu o rozwód (600 zł), ewentualne koszty zaliczek na opinię OZSS, wywiady kuratorskie oraz ewentualne koszty wniosków o zabezpieczenie (100 zł) np. zabezpieczenie alimentów, czy zabezpieczenie kontaktów
 • trzecie – opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla adwokata od rozwodu – koszt stały – 17 zł

Wobec powyższego, bliższe sprecyzowanie jednej konkretnej kwoty tytułem sprawy o rozwód jest dosyć trudne.

 

4. Czy od wyroku rozwodowego można się odwołać?

– Od wyroku sądu okręgowego rozpoznającego w pierwszej instancji sprawę o rozwód przysługuje odwołanie, czyli apelacja, którą rozpoznaje sąd drugiej instancji – sąd apelacyjny. Strona może odwołać się od wszystkich rozstrzygnięć wyroku rozwodowego, czyli zaskarżyć wyrok w całości albo od poszczególnych rozstrzygnięć np. tylko od rozstrzygnięcia o wysokości alimentów na dzieci czy od rozstrzygnięcia o kontaktach z dzieckiem. W każdym wypadku ważne jest, aby w sposób prawidłowy i przekonujący uargumentować swoje stanowisko i przekonać sąd drugiej instancji, że w zakresie zaskarżenia winien zmienić rozstrzygnięcie zawarte w wyroku rozwodowym. Celem profesjonalnego sporządzenia apelacji od wyroku rozwodowego nieoceniona może okazać się pomoc prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym. Jako adwokat rozwodowy w Warszawie prowadzę sprawy rozwodowe od samego początku tj. od jej zainicjowania do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, jak również na zlecenie klienta sporządzam środki procesowe takie jak zażalenia czy apelacje.

 

5. Czy wyrok rozwodowy można zmienić?

– Sąd apelacyjny rozpoznający nasze odwołanie od wyroku rozwodowego (apelacja od wyroku o rozwód) może zmienić rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym. Jeżeli tego nie zrobi – nie jest to ostateczność. Po upływie pewnego czasu bądź w sytuacji zmiany okoliczności dotyczącej dzieci małżonków, można inicjować sprawy – przed sądem rejonowym – dotyczące zmiany rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym dotyczących wspólnych małoletnich dzieci stron (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty na dziecko).

 

 

Potrzebujesz adwokata rodzinnego w Warszawie? – Zapraszamy do kontaktu

Celem uzyskania porady prawnej zapraszam do odwiedzania mojego biura kancelarii adwokackiej mieszczącego się przy ul. Chłodnej 22 A lok. 9/10 w Warszawie oraz filii kancelarii adwokackiej mieszczącej się przy ul. Wyzwolenia 75 w Żurominie lub proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 791571605 albo mailowy.

 

Umów się na konsultację

Gwarantuję indywidualne podejście do każdej sprawy

Dlaczego warto
nawiązać współpracę?

prostokat cudzysłów
avatar

Elżbieta K.-F.

gwiazdki
Rozwód z orzekaniem o winie, alimentami oraz kontaktami z dziećmi na 1 rozprawie. Sympatyczny, rzeczowy i uczciwy adwokat. Przygotował mnie porządnie, dużo spotkań, rozmów zaowocowało szybkim rozwodem na 1 rozprawie. Zawsze pod telefonem, chętnie doradzał i instruował. Po rozwodzie nadal interesował się mną, tzn. jak się sprawy potoczyły i czy nie potrzebuję pomocy. Polecam Pana Michała.
avatar

Sandra K.

gwiazdki
Korzystałam z porady prawnej u Pana Michała i z czystym sumieniem polecam. Pełen profesjonalizm. Ludzkie, pełne empatii podejście do problemu i co najważniejsze - znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania. Mogłam w pełni polegać na p.Michale, byliśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym, dzięki czemu byłam spokojniejsza.
avatar

Sebastian B.

gwiazdki
Pan Mecenas Michał Dobies gwarantuje pełen profesjonalizm, skrupulatność i zaangażowanie. Poprzez szczególne podejście, wiele empatii i zrozumienia klient może z całą pewnością czuć się "zaopiekowany" i bezpieczny.
avatar

Paulina Z.

gwiazdki
POLECAM! Kontaktowy, sympatyczny, prosjonalny, rzetelny. Bardzo chętny do wysłuchania i pomocy. Z dużym zaangażowaniem podchodzi do sprawy.
avatar

Nina W.

gwiazdki
Najlepszy adwokat na terenie Żuromina i Warszawy. Ma ogromną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego ale zajmuje się również innymi sprawami. Profesjonalny, rzetelny i bardzo kontaktowy. Angażuje się w powierzoną sprawę w 100%. Serdecznie polecam Pana Michała :)
avatar

Paweł D.

gwiazdki
Pełen profesjonalizm, fachowe podejście do klienta, ogromna wiedza, doskonały kontakt. Polecam
avatar

Kinga O.

gwiazdki
Serdecznie Polecam! Pełen profesjonalizm oraz 100% zaangażowania i wiedzy. Indywidualne podejście do sprawy i bardzo dobry kontakt.
google grafika

Poznaj zakres usług

Indywidualne podejście do każdej sprawy

prostokąt