Rozwód a separacja – różnice i podobieństwa. Czym się różni separacja prawna od separacji faktycznej?

kalendarz  8 stycznia 2020  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Rozwód a separacja – wprowadzenie

Rozwód jest jedną z możliwości zakończenia związku małżeńskiego, o czym pisałem w jednym z poprzednich wpisów. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego każdy z małżonków staje się osobą stanu wolnego. Od tej pory małżonków nie łączy obowiązek dbania o potrzeby drugiego z małżonków, chyba że co innego wynika z wyroku rozwodowego. Również z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej. Rozwiedzeni małżonkowie nie dziedziczą po sobie z ustawy. Rozwód czy separacja?

 

Przechodząc zaś do pojęcia separacji – tą część artykułu poświęcę pojęciu separacji prawnej, albowiem jest to pojęcie znane kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu. Ustawodawca wprowadził instytucję separacji, aby unormować prawnie sytuację „pośrednią” osób, których małżeństwo przeżywa poważny kryzys, ale nie jest bez szans na utrzymanie, inaczej rzecz ujmując – małżonkowie nie żyją w harmonii, ale więzi (duchowa, fizyczna, gospodarcza), o których również wspominałem we wpisach dotyczących rozwodu, nie zostały definitywnie zerwane i możliwa jest reaktywacja związku małżeńskiego.

 

Rozwód a separacja. Przesłanki separacji prawnej

Przesłanki orzeczenia separacji są podobne do przesłanek orzeczenia rozwodu, nie są jednak identyczne. Po pierwsze – musi zaistnieć zupełny rozkład pożycia (przy rozwodzie: zupełny i trwały). Różnica w tym wypadku jest diametralna. Ustawodawca, osobom będącym w separacji, chciał dać szansę na odbudowanie i uratowanie małżeństwa, stąd brak przymiotu „trwałego” rozkładu pożycia. Po drugie – poprzez orzeczenie separacji nie może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron (podobnie jak przy rozwodzie). Po trzecie – orzeczenie separacji nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (również podobnie jak przy rozwodzie).

 

Rozwód a separacja. Jakie skutki prawne niesie za sobą separacja prawna?

Podstawowym skutkiem jest wyłączenie małżonka od dziedziczenie z ustawy po współmałżonku. Ponadto, z chwilą orzeczenia separacji przestaje istnieć ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej. Oprócz tego, małżonek pozostający w separacji nie może powrócić do nazwiska sprzed ślubu, nie może zawrzeć nowego małżeństwa. Sąd orzekając separację może wskazać, czy a jeżeli tak to który z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków i kontaktach rodziców z dziećmi. Wskazuje także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie, sąd orzeka o sposobie korzystania przez nich z mieszkania.

 

Czy separacja faktyczna niesie za sobą jakiekolwiek skutki prawne?

Nie. Separacja faktyczna jest stanem egzystencji małżonków w rozłączeniu. Nie jest prawnie uregulowania, jest jedynie pewnego rodzaju fazą wstępną do orzeczenia separacji prawnej czy rozwodu. Niemniej jednak wiele osób decyduje się na separację faktyczną (czy nawet prawną) z przyczyn indywidualnych np. religijnych. Separacja faktyczna nie wywiera żadnych skutków prawnych, czy to w sferze prawa rodzinnego czy spadkowego. W związku z powyższym niekiedy dochodzi do sytuacji nieakceptowalnych społecznie przez część rodziny.

 

Przykład:

Umiera matka mojego Klienta, żyjąca przez ostatnie 15 lat w separacji faktycznej z ojcem mojego Klienta. Ze związku mają 3 dzieci. Matka mojego Klienta była bardzo bogata (w skład jej majątku osobistego wchodziło 5 nieruchomości). Przy założeniu, że nie sporządziła testamentu, dziedziczyć na podstawie ustawy będzie ojciec i 3 dzieci, wszyscy w częściach równych. W takim wypadku dzieci mogą być niezadowolone, że ich ojcu – z którym ani one ani matka nie utrzymywały kontaktu – przypadnie część spadku.

*** Gdyby matka mojego Klienta uzyskała orzeczenie rozwodu lub orzeczenie separacji prawnej, przy dziedziczeniu z ustawy, ojciec mojego Klienta byłby wyłączony.

 

Rozwód – koszt. Separacja – koszt. Ile kosztuje rozwód, a ile orzeczenie separacji?

Koszt rozwodu czy koszt separacji prawnej jest kwestią, której jednoznacznie i z góry określić żaden adwokat nie potrafi. Abstrahując już od samego wynagrodzenia adwokata, które jest zależne od tego czy będziesz dążył do orzeczenia rozwodu z winą czy bez orzeczenia o winie, w grę wchodzą pozostałe koszty tzw. koszty procesu i opłaty sądowe. Zaliczyć do nich trzeba koszty opłat od zażaleń czy wniosków o uzasadnienie, koszty opinii biegłych, czy same koszty pisma inicjującego sprawę. Niemniej jednak, lwia część wydatków to honorarium adwokata. Jest ono z zasady zależne od rodzaju żądania głównego (kwestia winy w rozwodzie), tego czy w sprawie będą konieczne rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów z dziećmi, alimentów, władzy rodzicielskiej jak również od samej materii sprawy – jej skomplikowania. Jest jedna zasada, im dłuższy proces, tym koszty rozwodu czy koszty separacji większe.

 

Wiele osób inicjując sprawę o separację uważa, nie jest to sprawa tak doniosła jak rozwód i koszty są mniejsze. To błąd. Zainicjowanie sprawy o separację, jest równie kosztowne co rozwód, gdyż można rzec, że są to sprawy prawie bliźniacze. Podsumowując, na pytanie ile kosztuje rozwód, jednej odpowiedzi nie ma. Niemniej jednak, jeżeli jesteś zdecydowany na zainicjowanie sprawy, polecam uprzednio zgromadzić odpowiednie fundusze. Koszt rozwodu to koszt obligatoryjny, przed którym nie uciekniemy. Musimy się z nim liczyć już przed udaniem się na konsultację do adwokata.

 

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czym różni się rozwód/separacja od unieważnienia małżeństwa – zapraszam do zapoznania się z niniejszym artykułem.

 

 

Chcesz uzyskać rozwód lub separację? Potrzebujesz pomocy profesjonalisty przy sporządzaniu pozwu o rozwód lub pozwu o separację? Nie wiesz która z opcji w Twojej sytuacji jest dla Ciebie korzystniejsza? Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Dobies z siedzibą w Warszawie i Filią w Żurominie świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu

Udostępnij!

Zobacz również

Unieważnienie małżeństwa – przyczyny...

Unieważnienie małżeństwa – wprowadzenie Wiele osób mówiąc, że żąda unieważnienia swojego małżeństwa ma na myśli orzeczenie rozwodu. Rozwód, unieważnienie małżeństwa…

Czytaj dalej

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie – wprowadzenie Jedną z kwestii, które strony muszą uregulować przy zawieraniu małżeństwa jest nazwisko noszone po…

Czytaj dalej

Dowody w sprawie o rozwód, czyli jak uargumentować...

Dowody w sprawie o rozwód – wprowadzenie Jakie znaczenie mają dowody w sprawie o rozwód? Dlaczego są tak istotne? Drogi…

Czytaj dalej

Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz.

Zostaw komentarz