Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

kalendarz  21 maja 2022  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

Rodzicielski plan wychowawczy. Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej w sprawach rozwodowych otrzymuję od Klienta szereg pytań na temat planu wychowawczego, inaczej planu rodzicielskiego, porozumienia wychowawczego czy porozumienia rodzicielskiego. Klienci pytają czym jest plan wychowawczy, czy warto go podpisać? Co powinien zawierać plan wychowawczy, jak porozumienie rodzicielskie wpływa na kwestie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem? Na poniższe pytania postaram się odpowiedzieć niniejszym artykułem.

 

 

Czy warto podpisać rodzicielski plan wychowawczy?

Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że warto. Dlaczego? Ponieważ plan wychowawczy reguluje i precyzuje kwestie władzy rodzicielskiej, kwestie kontaktów z dzieckiem, kwestie alimentów (wydatków na dziecko). W chwili inicjowania sprawy rozwodowej lub innej sprawy z zakresu prawa rodzinnego wielokrotnie zdarza się, że rodzice porozumiewają się ze sobą, uzgodnili wszystkie szczegóły odbioru i odwiezienia dziecka, sposób spędzania ferii i wakacji, kto pokrywa dany koszt dziecka i w jakiej do jakiej wysokości, jak zachowają się rodzice w sprawach istotnych dla dziecka np. w kwestiach edukacji, leczenia, wyrobu dokumentów tożsamości. Problem pojawia się kiedy jeden z rodziców zmienia pierwotne stanowisko, przestaje współpracować z drugim rodzicem, kontakt z nim jest utrudniony. W takiej sytuacji warto posiłkować się porozumieniem wychowawczym i ustaleniami w nim zawartymi.

 

 

Czy rodzicielski plan wychowawczy jest niezbędny dla pozostawienia obojgu rodzicom pełni władzy rodzicielskiej?

Aktualnie, załączenie planu wychowawczego do pozwu rozwodowego, w celu przekonania sądu, aby pozostawił władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom, nie jest niezbędne. W obecnym stanie prawnym sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom bez podpisanego porozumienia rodzicielskiego. Wytycznymi jakimi sąd będzie się przy tym kierował będzie dobro dziecka, prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, relacje między rodzicami (współpraca), relacje między rodzicami a dzieckiem.

 

 

Co zawiera rodzicielski plan wychowawczy?

Plan wychowawczy zawiera szczegółowe ustalenia odnośnie władzy rodzicielskiej – sprecyzowane zasady zarządzania majątkiem dziecka, sprecyzowane sposoby i reguły postępowania rodziców w sprawach istotnych dla dziecka m.in. kwestie wyboru placówki edukacyjnej, zajęć dodatkowych, wyboru lekarza rodzinnego, uzyskania paszportu i dowodu osobistego, wskazanie rodzica u którego dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty dziecka będą przechowywane oraz wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach owe dokumenty będą wydawane drugiemu rodzicowi. Ponadto w porozumieniu rodzicielskim ustalane są zasady kontaktów rodziców z dzieckiem – kto, kiedy, skąd / od kogo dziecko odbiera na kontakt i gdzie, kiedy odwozi po kontakcie, kwestie opieki w sytuacjach losowych – np. w czasie choroby dziecka lub choroby rodzica podczas przypadającego mu kontaktu z dzieckiem (dni opieki). Rodzice również mogą wskazać przy którym z rodziców będzie miejsce zamieszkania dziecka.

W porozumieniu rodzicielskim mogą być również omówione kwestie finansowania / współfinansowania przez rodziców wydatków „extra” dziecka, których rodzice w chwili podpisywania porozumienia nie planują, które nie pojawiły się w chwili prowadzenia sprawy sądowej, aczkolwiek których rodzice wykluczyć nie mogą. Są to zazwyczaj wydatki związane ze stanem zdrowia dziecka lub jego rozwojem, przy czym ich koszt jest znaczny np. konieczność odpłatnego leczenia ortodontycznego, które związane jest ze sfinansowaniem aparatu ortodontycznego, rehabilitacji będącej następstwem wypadku czy prywatnych lekcji rysunku celem dostania się na dany kierunek studiów.

 

 

Jak przygotować porozumienie rodzicielskie?

Drogi Czytelniku, jeżeli myślisz, że istnieje uniwersalny wzór porozumienia wychowawczego to jesteś w błędzie. Po pierwsze – każda sprawa rozwodowa (rodzinna) jest inna, a co za tym idzie – sytuacja w rodzinie, relacje między rodzicami a dziećmi oraz między samymi rodzicami są różne. Po drugie – do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, a jednocześnie konkretnie, dlatego przed podpisaniem planu wychowawczego rekomenduję konsultację z adwokatem zajmującym się prawem rodzinnym. Porada prawna z adwokatem pozwoli położyć nacisk, doprecyzować te kwestie na których rzeczywiście nam zależy. Porozumienie wychowawcze nie jest dokumentem „raz na zawsze”. Jako adwokat nie wyobrażam sobie, aby porozumienie rodzicielskie trwało wiele lat w pierwotnej wersji. Nie ma przeciwwskazań, aby zawarte w nim ustalenia zmieniały się, co więcej – zmiana ustaleń jest konieczna. Po trzecie – założenia porozumienia rodzicielskiego winny być aktualizowane, dostosowywane do sytuacji życiowej dziecka oraz sytuacji życiowej i zawodowej rodziców. Istnieje możliwość podpisania stosownego aneksu do zawartego wcześniej planu wychowawczego.

 

 

Pamiętajmy – porozumienie rodzicielskie, jak każda umowa, zawarte jest na złe czasy !!! Jeżeli rodzice porozumiewają się w kwestiach istotnych dla wspólnych małoletnich dzieci, są zgodni, utrzymują ze sobą stały kontakt to zawarcie porozumienia wychowawczego jest przydatne, aczkolwiek nie jest obligatoryjne. Podpisanie planu wychowawczego nie jest równoznaczne z koniecznością sztywnego stosowania wszystkich zawartych w nim ustaleń, jeżeli oboje rodzice zgadzają się na pewne odstępstwa. Zgoda obojga rodziców na postępowanie odmienne niż wskazane w zawartym planie jest swoistego rodzaju porozumieniem (współpracą) między rodzicami.

 

 

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat porozumienia rodzicielskiego, władzy rodzicielskiej, sprawy rozwodowej – zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Adwokacka mecenasa Michała Dobiesa świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego. Zapraszamy do odwiedzania biura Kancelarii w Warszawie oraz biura w Filii w Żurominie, jak również do kontaktu telefonicznego pod numerem: 791571605 lub e-mailowego: kancelaria@dobies-adwokat.pl.

Zobacz również

Jak wygrać rozwód?

Jak wygrać rozwód? Każdy z nas inaczej interpretuje słowo „wygrać” w odniesieniu do sprawy o rozwód. Dla jednych „wygrać rozwód”…

Czytaj dalej

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami - wprowadzenie Kontakty dziadków z wnukami. W życiu zdarza się, że rozwód między małżonkami posiadającymi wspólne…

Czytaj dalej

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co zrobić?

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Niejednokrotnie zdarza się, że w sytuacji rozwodu, po rozwodzie, lub nawet jeżeli rodzice małoletniego dziecka nigdy…

Czytaj dalej