Kontakty dziadków z wnukami

kalendarz  13 stycznia 2023  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Kontakty dziadków z wnukami – wprowadzenie

Kontakty dziadków z wnukami. W życiu zdarza się, że rozwód między małżonkami posiadającymi wspólne małoletnie dzieci pociąga za sobą nie tylko pogorszenie wzajemnych relacji między rodzicami dziecka (byłymi małżonkami), pogorszenie relacji dziecka z rodzicem, który na co dzień z nim nie mieszka, ale również pogorszenie relacji dziadków z wnukami. Czasami wręcz dochodzi do sytuacji, że kontakty dziadków z wnukami po rozwodzie wręcz zanikają. Co wtedy? Czy dziadkom przysługuje prawo do kontaktów z wnukami? Czy istnieją środki prawne, które pomogą ustalić kontakty z wnukami dla dziadków? O tym w poniższym wpisie, zapraszam do lektury.

 

Ustalenie dziadkom kontaktów z wnukami

Jeżeli więzi emocjonalne dziadków z wnukami są silne, tak dziadkowie jak i wnuki szukają ze sobą kontaktu, sam kontakt dziadków z dzieckiem jest zgodny z dobrem dziecka i prawidłowo wpływa na rozwój dziecka, a tylko przeciw kontaktom są rodzice małoletnich to istnieje możliwość sądowego ustalania kontaktów dziadkom z małoletnimi wnukami.

 

„Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci[…]Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra.” [Uchwała SN z 14.06.1988 r., III CZP 42/88, OSNC 1989, nr 10, poz. 156.]

 

Do sądowego uregulowania kontaktów dziadków z wnukami stosujemy przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 1136 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Do kontaktów dziadków z wnukami stosujemy uregulowania prawne dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi, tzn. że tak jak i rodzicom, tak i dziadkom kontakty z wnukami mogą zostać ustalone szeroko, ustalone wąsko, ograniczone a nawet zakazane. Dwie z ostatnich opcji tj. ograniczenie kontaktu dziadków z wnukami oraz zakaz kontaktu dziadków z wnukami są wypadkami wyjątkowymi. Jeżeli dobro dziecka stoi temu na przeszkodzie, dziadkowie wykazywali się dotychczas negatywnym zachowaniem wobec wnuków, wtedy to dopiero sąd może orzec ograniczenie kontaktu dziadków z wnukami lub całkowity zakaz kontaktu dziadków z wnukami. Niemniej jednak wskazać należy, iż widywanie wnuków jest prawem dziadków, wobec czego sądy ustalają dziadkom kontakty z wnukami, są one jednak nieporównywalnie węższe niż kontakty rodzica z dzieckiem.

 

Jak mogą przebiegać kontakty dziadków z wnukami? Jak często dziadkowie mają prawo widywać wnuki?

Kontakty dziadków z wnukami mogą być ustalone w różnoraki sposób. Mogą to być kontakty osobiste lub na odległość. Odnośnie kontaktów osobistych, dziadkowie mogą mieć prawo widywać wnuki w dany dzień weekendu, mogą to być kontakty osobiste w tygodniu, w święta, ferie i wakacje. Kontakty z dzieckiem mogą ograniczać się do przebywania z dzieckiem kilka dni tzw. kontakty z nocowaniem lub kilku godzin w ciągu danego dnia. Mogą to być również kontakty na odległość – telefoniczne lub online, zazwyczaj w dni w które dziadkowie nie mają prawa widywać wnuków. Kontakty dziadków z wnukami mogą odbywać się w miejscu zamieszkania dziecka, poza miejscem zamieszkania dziecka np. w domu dziadków albo w miejscu konkretnie wskazanym przez sąd. Powyższe spotkania mogą odbywać się w obecności rodzica dziecka lub innej osoby np. kuratora sądowego albo bez obecności danego rodzica. Ostateczny sposób kontaktów z dzieckiem jaki sąd ustali zależy od argumentacji przez nas wskazanej w postępowaniu sądowym, jak i od całokształtu sytuacji.

 

Jak zainicjować sprawę o ustalenie kontaktów dziadków z wnukami?

W pierwszej kolejności warto udać się na konsultację prawną do doświadczonego adwokata zajmującego się prawem rodzinnym, któremu przedstawimy sytuację. Coraz częściej dochodzi do sytuacji kiedy Klient przybywając do mojej kancelarii adwokackiej wskazuje, że np. była synowa utrudnia kontakt z wnukiem albo wnuk nie odbiera od nas telefonu albo syn przyjeżdża do nas sam zostawiając dziecko w domu z żoną. Co wtedy zrobić? Najważniejsze to poznać przyczynę takiego stanu. Być może problem leży w relacjach na linii synowa/zięć – dziadkowie albo wnukowie – dziadkowie. Od przyczyny będzie zależał rodzaj działania prawnika oraz kierunek działania w sądzie. Mecenas od spraw rodzinnych zaproponuje nam sposób przeprowadzenia postępowania sądowego – wskaże jaki materiał dowodowy należy zgromadzić, przedstawi wstępny szkic pism, omówi jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie o ustalenie kontaktów. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem składamy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

 

Pamiętajmy – sąd w sprawie o rozwód nie reguluje kontaktów z dzieckiem dla dziadków, sąd ten reguluje, ale nie zawsze, tylko kontakty z dzieckiem dla rodziców. Dziadkowie sami muszą wystąpić z wnioskiem inicjującym sprawę sądową o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Ustalając sposób kontaktów z dzieckiem oraz ich wymiar, sąd weźmie pod uwagę zdanie dziecka, opinię OZSS, inne przeprowadzone w sprawie dowody oraz przedstawiane przez strony stanowiska. Negatywne relacje na linii dziadkowie – rodzice dziecka nie stoją na przeszkodzie, aby sąd ustalił dziadkom kontakty z wnukami.

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zainicjowaniem sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem dla dziadków lub rodziców – zapraszamy do kontaktu. Celem umówienia konsultacji prawnej zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Dobiesa w Warszawie przy ul. Chłodnej 22 A lok. 9/10 lub w Filii Kancelarii Adwokackiej w Żurominie przy ul. Wyzwolenia 75, jak również do kontaktu telefonicznego pod numerem: 791-571-605 i email: kancelaria@dobies-adwokat.pl

Zobacz również

Jak wygrać rozwód?

Jak wygrać rozwód? Każdy z nas inaczej interpretuje słowo „wygrać” w odniesieniu do sprawy o rozwód. Dla jednych „wygrać rozwód”…

Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest? Rodzicielski plan wychowawczy. Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej w sprawach rozwodowych otrzymuję od Klienta szereg…

Czytaj dalej

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co zrobić?

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Niejednokrotnie zdarza się, że w sytuacji rozwodu, po rozwodzie, lub nawet jeżeli rodzice małoletniego dziecka nigdy…

Czytaj dalej