Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód

kalendarz  4 listopada 2020  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód – wprowadzenie

Zabezpieczenie alimentów. Sprawy o rozwód potrafią trwać kilka lat. Niejednokrotnie wpływ na to ma chęć jednego z małżonków osiągnięcia satysfakcjonującego go rozstrzygnięcia – rozwodu z orzeczeniem o winie. Nie można jednak zapomnieć, że oprócz samego rozstrzygnięcia o rozwodzie, sąd odnosi się do kwestii władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron czy alimentów. W związku z tym, warto zastanowić się czy jest możliwość uregulowania pewnych spraw związanych z rodziną już na czas toczącego się postępowania, do czasu uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia. Oczywiście, jest to możliwe. Do tego służą postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia. Najpopularniejszymi zabezpieczeniami są zabezpieczenie alimentów, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem oraz zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy danym rodzicu na czas trwania sprawy o rozwód. W niniejszym wpisie przybliżę tematykę zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód.

 

Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód – podstawy

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Dosyć enigmatyczne sformułowanie art. 753 § 1 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że aby uzyskać zabezpieczenie alimentów musimy uprawdopodobnić nasze żądanie. Innymi słowy – musimy dostatecznie przekonać sąd, że w chwili obecnej to na naszych barkach spoczywa koszt utrzymania i wychowania dziecka. Musimy wykazać jakie koszty na dziecko ponosimy oraz fakt, że są to koszty zasadne a nie wyimaginowane czy specjalnie stworzone na potrzeby sprawy. Jeżeli mamy więcej niż jedno dziecko, koszty winny być wyszczególnione na każde z dzieci. Co więcej, warto załączyć różnego rodzaju dokumenty celem dodatkowego uwiarygodnienia naszego roszczenia. Mogą to być faktury, rzadziej paragony, zdjęcia, wydruki z rachunku bankowego oraz wszystko to co pomoże nam wykazać koszt i jego wysokość. Kwota alimentów może być zapłacona jednorazowo lub okresowo. Z praktyki, sądy zasądzają alimenty w miesięcznych ratach.

 

Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód – na kogo?

W sprawie o rozwód najczęściej rodzic, z którym dziecko przebywa na stałe żąda od drugiego rodzica alimentów na dziecko. Czy jest to jedyna opcja? Otóż nie. Istnieje możliwość żądania „alimentów” na rodzinę. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. „Alimenty” na rodzinę to inaczej wsparcie finansowe dziecka oraz drugiego rodzica.

 

Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można zawrzeć już w pozwie rozwodowym lub w odpowiedzi na pozew o rozwód. Może również stanowić odrębne pismo procesowe. Jeżeli trwa sprawa o rozwód, wniosek o zabezpieczenie składamy albo do sądu pierwszej instancji – sądu okręgowego albo do sądu drugiej instancji – sądu apelacyjnego, o ile została wniesiona apelacja od wyroku rozwodowego. Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów jest możliwe na każdym etapie postępowania o rozwód, do chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jeżeli uzyskamy już postanowienie zabezpieczające alimenty a sytuacja dziecka się zmieni i zaistnieje konieczność wnioskowania o wyższą kwotę alimentów – będziemy mogli wnioskować do sądu o udzielenie dalszego zabezpieczenia alimentów (dodatkowego zabezpieczenia, większego od tego które już uzyskaliśmy).

 

W innych wpisach przybliżę tematykę zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem oraz zabezpieczenia miejsca pobytu dziecka.

Zapraszam do lektury również innych artykułów dotyczących m.in. rozwodu, alimentów, separacji, władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

 

 

 

Chcesz zainicjować sprawę o rozwód? Czeka Cię sprawa o alimenty? Nie wiesz jak sformułować wniosek o zabezpieczenie alimentów? Zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Adwokacka adwokata Michała Dobiesa specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych. Rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska – zapraszamy. Podejmujemy się prowadzenia wszelakiego rodzaju spraw z zakresu prawa rodzinnego. Udzielamy porad prawnych na konsultacjach osobistych oraz online.

Zobacz również

Jak wygrać rozwód?

Jak wygrać rozwód? Każdy z nas inaczej interpretuje słowo „wygrać” w odniesieniu do sprawy o rozwód. Dla jednych „wygrać rozwód”…

Czytaj dalej

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami - wprowadzenie Kontakty dziadków z wnukami. W życiu zdarza się, że rozwód między małżonkami posiadającymi wspólne…

Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest? Rodzicielski plan wychowawczy. Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej w sprawach rozwodowych otrzymuję od Klienta szereg…

Czytaj dalej