Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co zrobić?

kalendarz  20 grudnia 2021  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Niejednokrotnie zdarza się, że w sytuacji rozwodu, po rozwodzie, lub nawet jeżeli rodzice małoletniego dziecka nigdy nie tworzyli związku sformalizowanego, jeden z rodziców utrudnia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. Pytanie – dlaczego? Odpowiedzi zasadniczo są 3: po pierwsze – wewnętrzne animozje, które rodzic przy którym dziecko przebywa, żywi do drugiego rodzica; po drugie – niechęć dziecka do kontaktu z drugim rodzicem; po trzecie – brak zaangażowania rodzica, z którym dziecko na co dzień nie przebywa w kontakt z małoletnim. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, w których powyższe przyczyny się kumulują. Co wtedy? Jak zareagować? Czy to oznacza, że nie ma już szans na poprawę relacji z drugim rodzicem oraz z dzieckiem?

 

 

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Po pierwsze – zdiagnozować problemu

W pierwszej kolejności należy zastanowić się co jest przyczyną utrudniania kontaktu z dzieckiem przez rodzica, dokładnie określić problem. Jeżeli do kontaktów nie dochodzi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie rodzica, z którym dziecko na co dzień przebywa należy poczynić starania (rozmowa z drugim rodzicem, terapia psychologiczna dla rodziców), aby zwalczyć owy stan „nieporozumienia”. Pamiętajmy – dziecko nie może być bronią w naszej walce z drugim rodzicem. Większość rodziców nie dostrzega jednak tego problemu, nie widzi wzajemnych powiązań między relacjami rodzic – rodzic, a rodzic – dziecko. To błąd !!! Zasadą jest, iż im lepsze relacje między rodzicami tym lepszy kontakt rodzica z dzieckiem. Niemniej jednak jeżeli rodzic „pierwszoplanowy” nie chce współpracować z rodzicem, który ma prawo do kontaktu z dzieckiem, utrudnia kontakt, nie wydaje dziecka na kontakt to pozostaje nam zgłosić się z wnioskiem o interwencję do sądu. W jaki sposób? Jednym ze sposobem jest wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za każde niewydanie dziecka na kontakt.

 

 

Zgodnie z art. 598 (15) § 1 k.p.c. jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

 

 

Inicjując przed sądem sprawę o zagrożenie rodzicowi zapłatą danej sumy pieniężnej za każdorazowe niewydanie dziecka na kontakt, należy przytoczyć dotychczasowe sytuacje obrazujące problemy rodzica przy kontakcie z dzieckiem. Naszą argumentację wzmocnią wnioski dowodowe np. zeznania świadków, zdjęcia, filmy, notatki z interwencji Policji. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania/ miejsca pobytu dziecka oraz uiścić od niego opłatę sądową. Konieczne jest również załączenie postanowienia (względnie wyroku ze sprawy o rozwód/separację) dotyczącego kontaktów, opatrzonego wzmianką o jego wykonalności. Zagrożenie nakazaniem zapłaty danej kwoty za każdorazowe niewydanie dziecka na kontakt pełni rolę dyscyplinującą, niejednokrotnie motywuje niesfornego rodzica do przestrzegania orzeczeń sądu.

 

 

Jeżeli dziecko nie chce spotykać się z rodzicem…

Często również dochodzi do sytuacji, że dziecko z własnej woli nie chce spotkać się z rodzicem. Co wtedy? I w tym wypadku w pierwszej kolejności musimy ustalić przyczyny, z których małoletni ma negatywny stosunek do relacji z rodzicem. Nieoceniona będzie współpraca z drugim rodzicem -rozmowa. Konieczna jest również rozmowa z dzieckiem. Jeżeli i to nie przyniesie poprawy, warto rozważyć wizytę u psychologa, do którego to rodzice powinni udać się z małoletnim. Fachowe ustalenie przyczyn niechęci dziecka do kontaktów z rodzicem oraz zaproponowana przez specjalistę forma „terapii” często pozwala na powrót do prawidłowych relacji na linii rodzic – dziecko.

 

 

Co zrobić, gdy rodzic nie korzysta z prawa do kontaktów z dzieckiem?

Kontakt rodzica z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem. Zależnie od sytuacji życiowej w jakiej znajduje się rodzic i dziecko, może być to kontakt osobisty, telefoniczny, online lub nawet w formie sms czy mail. Oczywiście, najbardziej owocnym – najlepiej budującym więź z dzieckiem jest kontakt osobisty. Nie zawsze jednak jest on możliwy, nie zawsze jest on właściwy i konieczny. Również nie zawsze obie strony chcą korzystać z przysługujących im kontaktów. Niewykorzystywanie przez rodzica ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem, bez istotnego powodu, może doprowadzić do zmiany sposobu ich odbywania, ograniczenia co do częstotliwości i czasu. Może również mieć istotne znaczenie w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej (bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej) oraz w sprawie o alimenty.

 

 

 

Jeżeli interesuje Cię temat: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, chcesz zainicjować sprawę o rozwód, kontakty, alimenty, czy dotyczącą władzy rodzicielskiej – zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 791571605 lub poprzez maila: kancelaria@dobies-adwokat.pl. Adwokat Michał Dobies podejmuje się prowadzenia spraw szczególnie z zakresu prawa rodzinnego.

Zobacz również

Jak wygrać rozwód?

Jak wygrać rozwód? Każdy z nas inaczej interpretuje słowo „wygrać” w odniesieniu do sprawy o rozwód. Dla jednych „wygrać rozwód”…

Czytaj dalej

Kontakty dziadków z wnukami

Kontakty dziadków z wnukami - wprowadzenie Kontakty dziadków z wnukami. W życiu zdarza się, że rozwód między małżonkami posiadającymi wspólne…

Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest?

Rodzicielski plan wychowawczy – czym jest? Rodzicielski plan wychowawczy. Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej w sprawach rozwodowych otrzymuję od Klienta szereg…

Czytaj dalej