Czy zażywanie narkotyków jest karalne? „Znaczna ilość” narkotyków, czyli ile?

kalendarz  15 listopada 2019  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją poprzedniego artykułu dotyczącego posiadania narkotyków. Pojęcia „zażywanie narkotyków” oraz „posiadanie narkotyków” należy interpretować w nawiązaniu do siebie. Nie są to jednak pojęcia tożsame, są inaczej postrzegane przez przepisy prawa, o czym poniżej.

 

Zażywanie narkotyków, czy karalne?

W Polsce karalne jest posiadanie narkotyków, a nie zażywanie narkotyków. Owa sytuacja na pierwszy rzut oka może budzić pewne wątpliwości. Możemy zadać sobie pytanie – jak mogę zażywać narkotyki bez ich wcześniejszego posiadania (które jest karalne)? Istnieją sytuacje, których wykluczyć nie można. Przykładem jest choćby podstępne dosypanie nam narkotyku do drinka przez osobę trzecią, bez naszej wiedzy i bez naszej woli. W takiej sytuacji zażyliśmy narkotyk, bez jego wcześniejszego posiadania. Zażywanie nie może być tożsame z posiadaniem, a w konsekwencji – nie może być karalne w oparciu o art. 62 u.p.n. Co więcej, ustawodawca jasno wskazał katalog zachowań karalnych, nie wymienił pośród nich zażywania narkotyków. 

 

Znaczna ilość narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych, czyli ile?

Sformułowanie „znaczna ilość” pojawia się w typie kwalifikowanym przestępstwa, wskazanym w ust. 2 art. 62 u.p.n. Aby określić czy dana ilość narkotyku, środków odurzających lub substancji psychotropowych jest znaczna, należy za wskazówkami orzecznictwa, odnieść się do takich wytycznych jak: masa narkotyku, jakość narkotyku, ilość porcji, rodzaj narkotyku (narkotyki twarde, miękkie), przeznaczenie narkotyku (do własnego użytku, na handel), ilość osób która może zostać odurzona jednorazowo. Jak widać liczba wytycznych, które brane są pod uwagę przez sąd jest dosyć duża. W związku z powyższym niejednokrotnie można spotkać się ze sporem w orzecznictwie co do skonkretyzowania pojęcia „znacznej ilości”. Dla przykładu:

 

„Jeżeli przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest to „znaczna ilość” w rozumieniu tej ustawy.” [wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2018 r., II AKa 251/18, LEX nr 2609639]

 

„Znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu tysięcy osób. Chodzić powinno o ilości hurtowe, ponadprzeciętne w zwykłym obrocie środkami odurzającymi. Tylko wtedy to kwalifikujące pojęcie ma sens prawnokarny.” [wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2013 r., II AKa 47/13, LEX nr 1339362]

 

 

Czy sąd bierze pod uwagę „czystą” ilość narkotyku czy mieszaninę produktu?

Z reguły narkotyki nie są „czyste” w 100%. Często zawierają domieszkę dodatkowej substancji. Dzięki temu przy minimalnym spadku jakości produktu sprzedawca zyskuje na ilości, a w konsekwencji uzyskuje maksymalny dochód. Dodatkowe substancje są wynikiem procesu technologicznego związanego z produkcją, wniosek – narkotyki są z zasady mieszaniną. Niemniej jednak, w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż do oceny narkotyku (jakości, ilości, itp.) brany jest pod uwagę cały produkt. „Ustalenie, że substancja zawierała wypełniacze w postaci m.in. kofeiny, nie może prowadzić do ustalenia odpowiednio mniejszej ilości wprowadzonej do obrotu amfetaminy, gdyż z praktyki orzeczniczej wynika, że w niedozwolonym obrocie nie sprzedaje się „czystej” amfetaminy.” [postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2017 r., II KK 76/17, LEX nr 2281248]

 

Na koniec – ciekawostka orzecznicza:

„O posiadaniu narkotyku można mówić tylko wtedy, gdy sprawca dysponuje, co najmniej jedną działką narkotyku. Tak więc bez wątpienia kryterium tego nie spełnia osad marihuany na szklanej lufce.” [wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2008 r., II AKa 380/08, LEX nr 487575]

 

 

 

Jeżeli masz pytania dotyczące karalności posiadania narkotyków, zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Dobies z siedzibą w Warszawie i Filią w Żurominie świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa karnego.

 

Zobacz również

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Dnia 14 marca 2024 roku weszła w życie…

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wprowadzenie Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności. Wyrok – kara pozbawienia wolności i co teraz?…

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - wprowadzenie Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.…

Czytaj dalej