Jak odrzucić spadek?

kalendarz  1 lipca 2020  |  ikona    |  komentarze  0 Komentarzy

Jak odrzucić spadek? – wprowadzenie

Coraz więcej klientów zwraca się do mnie z pytaniami dotyczącymi spadku po dalekim krewnym. Często klienci są pełni obaw. Wynika to z tego, że nie wiedzą czy w masie spadkowej są aktywa, pasywa czy i aktywa i pasywa. Co więcej, widzieli spadkodawcę raptem kilka razy w życiu. Wiedzieli również, że spadkodawca ma lub miał bliższą rodzinę i są zaskoczeni, gdy nagle otrzymują wezwanie na rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Nie wiedzą jak się zachować – przyjąć spadek czy odrzucić spadek, a jeżeli odrzucić spadek to jak? Odpowiedź nie jest prosta, wszystko zależy od sytuacji, w której się znajdujemy. Jak odrzucić spadek? W niniejszym artykule przedstawię dwa sposoby.

 

Jak odrzucić spadek u notariusza?

Pierwszy i łatwiejszy sposób – odrzucenie spadku u notariusza. Jest to dosyć szybka i prosta procedura. Wymagane jest stawiennictwo osoby zamierzającej odrzucić spadek w kancelarii notarialnej. Dokumenty i informacje, które musimy przedłożyć notariuszowi to: dokument stwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport), odpis skrócony/zupełny aktu zgonu spadkodawcy. Jeśli był sporządzony testament, notariusz może poprosić o złożenie przez nas oryginału testamentu własnoręcznego lub wypisu aktu notarialnego albo protokołu z otwarcia testamentu. Konieczne jest podanie informacji dotyczących kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania). Jeżeli postępowanie spadkowe toczy się w sądzie, należy podać notariuszowi sygnaturę sprawy. W przypadku chęci odrzucenia spadku przez małoletniego, musimy złożyć notariuszowi prawomocne postanowienie sądu zezwalające jego rodzicowi na dokonanie czynności w imieniu dziecka tj. odrzucenie spadku w imieniu dziecka.

 

Jak odrzucić spadek w sądzie?

Drugi i bardziej czasochłonny sposób – odrzucenie spadku w sądzie. W pierwszej kolejności musimy złożyć do sądu wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku możemy złożyć w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się nasze miejsce zamieszkania lub pobytu. Przedmiotowy wniosek musimy prawidłowo opłacić. Należy dołączyć do niego odpis skrócony/zupełny aktu zgonu spadkodawcy. W treści wniosku należy wskazać krąg spadkobierców ustawowych lub testamentowych, wskazać informację o ewentualnym testamencie oraz informację o dzieciach (zstępnych), które będą dziedziczyły w nasze miejsce. Następnie sąd wyznaczy termin posiedzenia i wezwie nas, abyśmy złożyli ustnie owe oświadczenie. Ze złożonego oświadczenia, sąd sporządza protokół.

 

Termin

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku możemy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że jesteśmy spadkobiercami.

 

Co jeśli się spóźniliśmy z odrzuceniem spadku?

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym powyżej jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Jakie skutki prawne ma odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku dotyczy całego spadku – nie możemy odrzucić pasywów a przyjąć aktywów. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W takim wypadku przy dziedziczeniu ustawowym w miejsce spadkobiercy, który odrzucił spadek, wchodzą jego zstępni (dzieci i wnuki), a jeżeli zstępnych nie ma – wchodzą spadkobiercy ustawowi powołani do dziedziczenia w dalszej kolejności, zgodnie z kodeksem cywilnym. Oświadczenia o odrzuceniu spadku nie możemy odwołać.

 

Odrzucenie spadku za dziecko

UWAGA !!! Jeżeli jesteś rodzicem i odrzucasz spadek a masz małoletnie dziecko to pamiętaj – dziecko nie może samodzielnie odrzucić spadku. Co więcej, Ty też nie możesz odrzucić spadku za dziecko !!! – musisz uzyskać zgodę sądu na dokonanie tej czynności w imieniu dziecka. Taką zgodę sąd wyraża wydając postanowienie, po wysłuchaniu rodziców małoletniego.  

 

Sprawy spadkowe na pierwszy rzut oka wydają się proste i oczywiste. Niemniej jednak, niejednokrotnie tak nie jest. Cała zawiłość związana jest z ustaleniem kręgu spadkobierców, dochowaniem terminów, uzyskaniem koniecznych dla sprawy dokumentów. W tych wypadkach porada adwokata, bądź powierzenie mu prowadzenia sprawy może zaoszczędzić nam niepotrzebnego stresu oraz niedogodności związanych z całą procedurą.

 

Potrzebujesz pomocy w sprawach spadkowych? Chcesz wiedzieć jak odrzucić spadek? A może czeka Cię sprawa o stwierdzenie nabycia spadku lub zachowek? Adwokat Michał Dobies prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego. Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzania biura w Warszawie oraz Filii w Żurominie.

 

Zobacz również

Czy można podważyć testament?

Czy można podważyć testament? Niejednokrotnie po śmierci spadkodawcy następuje duże zaskoczenie – dowiadujemy się, że spadkodawca sporządził testament. Byliśmy przecież…

Czytaj dalej

Zrzeczenie się dziedziczenia – czym jest...

Zrzeczenie się dziedziczenia. Wiele osób zadaje sobie pytanie – w jaki sposób nie dziedziczyć po kimś? Czasami posiadamy wiedzę na…

Czytaj dalej

Dziedziczenie po dziadkach. Kiedy wnuki dziedziczą...

Dziedziczenie po dziadkach. Każdy z nas wie, że w pierwszej kolejności to my (dzieci) dziedziczymy po swoich rodzicach. Powyższą zasadę…

Czytaj dalej