prostokąt

Strona głównaWynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za sporządzenie pisma procesowego, opinii prawnej oraz prowadzenie sprawy jest indywidualnie ustalane z Klientem. Wysokość honorarium zależna jest od skomplikowania danej sprawy, nakładu pracy adwokata (m.in. liczby i rodzaju pism procesowych, których konieczność sporządzenia przewiduje mecenas, liczby rozpraw sądowych) oraz miejsca świadczenia pomocy prawnej.

Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej jest stałe. O jego wysokości Klient jest informowany podczas kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Adwokat Michał Dobies gwarantuje profesjonalną obsługę każdego Klienta, dyskrecję oraz zachowanie najwyższej staranności.

prostokąt